Miłość jest nieograniczona. Bez początku i kresu. Bez przedtem i potem. Miłość zawsze była, zawsze jest i zawsze będzie.
Zatem miłość jest też zawsze. To rzeczywistość, która jest zawsze. Teraz posłużę się słowem, jakiego użyłem wcześniej — wolność. Albowiem jeśli miłość jest nieograniczona i zawsze, wówczas miłość jest… wolna. Miłość jest całkowicie wolna.
Jeśli chodzi o rzeczywistość ludzkiego doświadczenia, to zauważa się powszechne dążenie do kochania i bycia kochanym. Tęsknotę za miłością, która jest nieograniczona. I za wolnością, aby móc swobodnie ją wyrażać. W każdym doświadczeniu będziesz poszukiwał wolności, nieograniczoności i wieczności. Nie zawsze to otrzymasz, ale zawsze będziesz tego wypatrywał. Będziesz tego wypatrywał, ponieważ tym właśnie jest miłość. W głębi duszy to wiesz, bo jesteś miłością, a przez wyrażanie miłości pragniesz poznać swą prawdziwą istotę i doświadczyć jej. Jesteś życiem wyrażającym życie, miłością wyrażającą miłość, Bogiem wyrażającym Boga.

Wszystkie te słowa są wobec tego równoznaczne.

Przyjmij je za jedno:

Bóg
Życie
Miłość
Nieograniczone
Wieczne
Wolne


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *